Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2564

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2021สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

อติรุจ ดือเระ

ATIRUT

DUEREHการศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

Faculty of Political Science, Thammasat Universityบางส่วนจากบทกวี “หลังหลั่งน้ำตาหลากจะงอกงามขึ้นจูบฟ้า” ในรวมบทกวีมือใดดับดาวสกาวแสง

ชีวิตหลังหลั่งน้ำตาหลาก อาจรานดาวเหนือทรวงอกร่วงตก แต่ความหวังก็งอกงามขึ้น ด้วยแรงปรารถนาจะผจญขึ้นไปจูบฟ้า เพื่อประดับประดาดาวดวงใหม่ เหนือหัวใจเธอเอง

อ่านวรรณกรรมฉบับเต็ม

* รูปแบบไฟล์เป็น pdf
ชื่อผลงาน

มือใดดับดาวสกาวเเสง

ปีที่แต่ง

2564

ประเภท

กวีนิพนธ์


Title of Work

Which Hand Puts Out the Stars

Year of Product

2021

Category

Poetryแรงบันดาลใจ

ตัวเอง คนรายรอบ และสังคมที่โศกร่ำ สิ้นหวัง และไร้รัก ในศักราชแห่งทุนนิยมสุขล้นคือแรงบันดาลใจที่บันดลปริศนาขึ้นในความนึกคิดของผู้เขียนว่า ทำไมโลกที่เจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยสิ่งบันเทิงเริงรมย์ เราจึงไร้สุข หมดหวัง และขาดรักได้ถึงเพียงนี้ ซึ่ง “สุข หวัง รัก” เปรียบดั่งดาวสกาวแสงที่พร่างพราวอยู่เหนือหัวใจ แต่เมื่อไม่มีก็เหมือนถูกดับ จึงเป็นที่มาเพื่อถามหาคำตอบของชื่อรวมบทกวีนี้นั่นเอง

Inspiration

The writer's inspiration is the self, the people around him, and the societies that are sorrowful, hopeless, and unloved in this era of capitalist bliss: Why are we so unhappy, hopeless, and deprived of love in a world that is prosperous and full of entertainment that “happiness, hope, love” is like shining stars that dazzles above our hearts? It's like being extinguished when it's not there. As a result, the poem's title.


แนวความคิด

ประพันธ์ขึ้นภายใต้แนวคิด “ภาวะโศกเศร้า สิ้นหวัง และไร้รัก" อาจเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองหรือคนรายรอบ การจะคลี่คลายภาวะดังกล่าวจึงควรทบทวนชีวิตตนเองและสัมพันธภาพกับสิ่งรายรอบ” โดยถ่ายทอดผ่านบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ด้วยโวหารที่หลากหลาย ทั้งยังประยุกต์ใช้ธรรมชาติ คำสอนศาสนา นิทาน มาเติมแต่งเนื้อหาด้วย

Concept

The author wrote under the concept “Sadness, despair, and lovelessness can arise because of ourselves or those around us. In order to alleviate this situation, one should review one's own life and relationship with the surroundings”, conveyed through a non-versification poem and variety of rhetoric. It also applies nature, religious teachings, and fairy tales to add content.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

รวมบทกวีที่สะท้อนภาวะความโศก ความรัก และความหวังของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรก “เหนือสวนชีวิต โศก” เสนอภาวะโศก ท้อแท้ และเหนื่อยหน่าย บทกวีในภาคนี้ อาทิ เสียงกระทืบของฝันร้าย, หลังหลั่งน้ำตาหลากจะงอกงามขึ้นจูบฟ้า ภาคสอง “เหนือท้องทุ่งเรา ร้างรัก” นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่แตกหัก ทำร้าย และเอาเปรียบ ทั้งระดับครอบครัว เพื่อน สังคม และประเทศ บทกวีในภาคนี้ อาทิ ไม่มีนกตัวใดเป็นเจ้าของท้องฟ้า, คำสารภาพ, โดยทั้ง 2 ภาค จะทิ้งร่องรอยว่าภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือเพราะใคร และควรคลี่คลายเช่นไร

Synopsis

This is a collection of non-versification poem that represent the human state of sorrow, love, and hope. The poem consists of two sectors. The first part, “Over the Garden of Life, Sorrow,” presents a state of sorrow, discouragement, and burnout. The second part, “Over the Field, We Abandoned Love” presents the relationship between human beings that are broken, hurt and exploit each other. Both at the family, friends, society, and country level.