Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2564

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2021สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

ณัฐธิดา ไพโรจน์

NATTHIDA

PHAIROTการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Education

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityบางส่วนจากบทกวีนิพนธ์ “(ญ) ในโลกแห่งบทกวี”

ตัวโน๊ตไวโอลินจุกตรงกลางอก และค่อย ๆ จางหายดังลมหายใจ แม่น้ำวิสตูลาคงแอบร้องไห้เจ็บปวด ดอกลิลลี่หน้าหลุมศพ จะนำพาจิตวิญญาณไร้มลทิน สู่โลกหน้าแห่งสันติภาพที่อ้าแขนโอบกอด

อ่านวรรณกรรมฉบับเต็ม

* รูปแบบไฟล์เป็น pdf
ชื่อผลงาน

(ญ)ในโลกแห่งบทกวี

ปีที่แต่ง

2564

ประเภท

กวีนิพนธ์


Title of Work

The woman in the world of poetry

Year of Product

2021

Category

Poetryแรงบันดาลใจ

ความเคลื่อนไหวของห้วงชีวิตของเด็กผู้หญิงที่เติบโตผ่านเหตุการณ์และความจริงที่มีความโหดร้ายแทรกซึมอยู่ในสังคม ข่าวการข่มขืน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรง ความเหลื่อมล้ำ และการเห็นเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเหยื่อ เป็นภาพที่ไหลเวียนในความรู้สึกและสะเทือนใจผู้เขียน

Inspiration

Life of the woman who has grown in different severe situations based on facts in the society. Pictures of sexual assault and harassment, violence, inequality, and human oppression as victims are in her soul and feelings.


แนวความคิด

ความโหดร้ายที่กำลังเคลื่อนไหว เกิดจากการหยิบยื่นกันของมนุษย์ที่ทำลายมนุษย์ด้วยกัน มีความลึกลับในสังคมและโลกที่สวยงาม มีภาพสะเทือนใจมากมายในทุกมุมสังคม ทำให้ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านบทกวี

Concept

Cruelty among human causes them destruction and pains in which become mysterious in the beautiful world. Several images in different angles in the society encourage her to tell stories through this poetry.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

(ญ) ในโลกแห่งบทกวี เป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ที่ถ่ายทอดผ่านความจริง เหตุการณ์ และเรื่องราว โดยแบ่งเป็น 3 ภาค ภาคแรก โลกมายา เป็นเรื่องราวเล่ห์กลที่เกิดความเลวร้ายที่ยังวนเวียนในสังคมที่มิเคยเลือนหาย ภาคสอง หญิงในโลกแห่งบทกวี เป็นการถ่ายทอดความรัก ความอิสระแห่งความรู้สึก ความเท่าเทียม และความยุติธรรม ภาคสาม หากพรุ่งนี้ลมหายใจปลิดปลิวเช่นใบไม้พรู เป็นการถ่ายทอดสังคมที่ปกคลุมด้วยความอยุติธรรม ความตาย ความพลัดพราก ที่ยังคงแฝงด้วยความคิดถึง ความหวัง และความฝันผ่านบทกวี

Synopsis

This three-part poetry is a prosody which transforms facts, situations, and stories. First episode tells about trickery of unforgettable badness in the society. Second episode presents transformation of love, freedom in feelings, equality, and fairness. A last episode representing a tomorrow soulless breath shows the society of unfairness, death, and bereavement covering of missing, hope, and dream.