Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2556

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2013สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

วรางคณา เฑียรบุญเลิสรัตน์

WARANGKANA

THIENBOONLERTRATANAการศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

Faculty of Arts, Chulalongkorn University
...จําได้เลย ตอนป.สามช่วงที่ฉันเพ้อฝันสุดๆ เวลากลับจากโรงเรียนถ้าวันไหนแม่เบ้าเวร กลางคืน พอฉันลงจากรถโรงเรียนเปิดประตูบ้านเข้ามาฉันจะพูดว่า “กลับมาแล้วค่ะ" เลียนแบบพวก การ์ตูนญี่ปุ่น แล้วฉันจะเห็นคุณความเหงาที่รอฉันอยู่ เบายิ้มให้ฉันแล้วพูดว่า "ยินดีต้อนรับกลับบ้าน” ฉันจําได้ว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่อย่างน้อยก็มีคุณความเหงารอคอยฉันอยู่ที่บ้าน คุณความเหงา ใจดีมาก ถ้าวันไหนฉันเศร้าเป็นพิเศษ คุณความเหงาจะโอบกอดฉันด้วยความอ่อนโยน
ชื่อผลงาน

ขอต้อนรับสู่ความเหงาอีกครั้ง

ปีที่แต่ง

2556

ประเภท

รวมเรื่องสั้น


Title of Work

Welcome Back to the Loneliness

Year of Product

2013

Category

collection of Short Storiesแรงบันดาลใจ

วันที่กลับบ้านแล้วพบแต่บ้านที่ว่างเปล่า ทำให้เราฉุดคิดถึงความหมายและความสำคัญของบ้าน

Inspiration

It was the day that I came back haome and found only emptiness. This makes me reconsider the meaning and importance of home


แนวความคิด

การรับข้อมูลข่าวสารต้องอาสัยการวิจารญาณ เรื่องเล่าผ่านมุมมองของใครคนหนึ่งอาจแฝงด้วยอติ การเข้าข้างตัวเองหรือความไม่รู้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยไม่ได้ตั้งใจ งานเขียนโดยเยาวชนชิ้นนี้จึงอาจไม่เหมาะกับผู้อ่านที่ขาดวิจารณญาณ

Concept

Discretion is needed for receiving information. A story told through someone's point of view may contain some kind of prejudice or ignorance. This might distort certain facts. This work which is meant for youth, Thus work, even though created by the juvenile, may not be recommended to the youth who aren't aware of this fact.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

ครอบครัวคือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสังคม ที่ที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ควรจะแน่นแฟ้นและผูกพันนมากที่สุด กระนั้นในปัจจุบัน ความสัมพันธ์และความรักในครอบครัวลดลง จนความเหงาเข้าทรกได้ เรื่องสั้นจำนวนแปดเรื่องนี้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวในแง่มุมต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Synopsis

Family is the smallest unit in society. It is where we have the closest and most bonding of relationships. Yet nowadays the love and relationship in the family dwindles and loneliness takes hold. This collection of 8 short stories reflects different fanily problems at present and in the future.