Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2556

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2013สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

JIDANUN

LUEANGPIANSAMUTการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

Faculty of Liber Arts, Thammasat University

ประวัติการแสดงผลงาน

2556

"จดหมายในตู้ไปรษณีย์หมายเลขสี่" ใน "25ปีต่อมา" สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

2556

"ปากของแม่เป็นวงกลม" และ "ใครพูดคนแรก" ใน "เสียงของความเงียบ" สำนักพิมพ์ตะวันส่อง"

2556

"ศัทธาของอามีนาห์ " ใน "อีกนิยายรัก Love Story " สำนักพิมพ์เสริมภูมิ"

Achievement

2013

"A letter in the No.4 Mailbox" in 25 Years Later published by Nanmee Books Publishing House

2013

"My Mother's Mouth is Round" and "Who said it First" in the Sound of Silence puolished by Tawansong Publishing House"

2013

"Aminah's Faith" in Another Definition of love: the love Story Sermpoom Publishing House"

เกียรติคุณที่ได้รับ

2556

เรื่องสั้นเข้ารอบ 20 เรื่องสุดท้ายรางวัลสุภาว์ เทวกุล ครั้งที่17

2556

เรื่องสั้นชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสามหัวข้อเสียงของความเงียบตะวันส่องอะวอร์ดส์

2555

บทกวีเข้ารอบสุดท้ายกวีโครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน

Honors

2013

Finalist of the 17th Supa Dhevakul Literry Award

2013

Winner and Thiird Runner Up in the Short Story Category from the Tawansong Awards

2012

Finalist of Dharma for Literature Project Hosted by Young Awakening Institute
“ถ้าเราไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลย ก็แปลว่าเรากําลังทําลายตัวเองด้วยการมัวแต่หลงระเริง และ ในที่สุด พอเราหันหลังกลับไป เราจะพบเจอความจริงที่ยืนอยู่ข้างหลัง รองเราอยู่ว่าตั้งแต่แรกเริ่ม และถูก มันกัดกินจนตายคาที่” แกเหลือบมองหน้าผม แววตาของแกทําให้ผมเสียวสันหลัง “หรือถ้าเรารู้สึกถึงความ เจ็บปวดมันก็จะนั่นเซาะกัดกินเราช้าๆ เหมือนกรดอ่อนๆ ค่อยๆ กัดและทําลายเราไปที่ละนิดๆ จนกระทั่งตาย”
ชื่อผลงาน

เศษของตกแตก

ปีที่แต่ง

2556

ประเภท

รวมเรื่องสั้น


Title of Work

Broken Something

Year of Product

2013

Category

Collection of Short Storiesแรงบันดาลใจ

สังคมปัจจุบันที่เต็บไปด้วยความฉาบฉวย การมองคนแต่ภายนอกไม่สนใจเนื้อแท้ภายในทำให้เกิดสังคมที่โหดร้าย คนในสังคมรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงา

Inspiration

My Inspiration coms from the present state of our society where prople have become more superficial. They no longer care about what's inside. This lead to brutality and people fell more lonely and isolated.


แนวความคิด

สังคมในปัจจุบันอยู่ได้ยาก ทำให้คนรู้สึกโดดเดี่ยว แต่ถ้าคนหันมาสนใจคนรอบข้าง มอบความรัก ความเข้าใจแก่กัน คนก็จะมีความสุขขึ้น

Concept

The Present state of society makes it more difficult for us to live in and people have become more isolated. However, if we care more about people around them, give each other love and understnading, we will be happier.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

เป็นเรื่องสั้นที่แต่ละเรื่องมีจุดเชื่อมโยงกันเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็แยกเป็นอิสระจากกัน อ่านแยกกันอ่านรู้เรื่องแต่ละเรื่องเล่าถึงสังคมที่โหดร้าย ตัวละครรู้สึกแปลกแยก มีความเหงา แต่สุดท้ายก็จะได้พบคนที่มาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

Synopsis

This is a collevtion of short stories that somehow connect, yet are entriely independent. You can read each one separately but still will be able to understand them all. Each story talks about the brutality of our society. Each character Fells isolated and lonely, but they finally find someone who makes their lives better.