Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2564

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2021สาขาภาพยนตร์

FILM

ภูวดล เนาว์โสภา

PUWADON

NAOSOPAการศึกษา

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Education

College of Communication Arts, Rangsit University


ตัวอย่างซีนภาพยนตร์ชื่อผลงาน

ปฏิกุน

ปีที่สร้างผลงาน

2564

ความยาว

14.04 นาที

Title of Work

Patikoon

Year of Production

2021

Length

14.04 minutesแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจมาจากการชีวิตจริงที่ครอบครัวมีอาชีพขายเนื้อหมูเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เราเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้มาโดยตลอดแม้มันจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนตามยุคและสมัย แต่ด้วยเหตุการณ์และสถานการณ์ล่าสุด หลังจากที่เรามาเรียนภาพยนตร์ที่กรุงเทพ ทำให้เราไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่บ้าน จนมารู้มาอีกทีว่าอาชีพนี้มันจะไม่มีอีกแล้ว เลยอยากบันทึกภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับครอบครัว รวมถึงลุง ๆ ป้า ๆ พ่อค้าแม่ค้า ที่ค้าขายเนื้อหมูด้วยกันตลอด 20 ปี ก่อนสิ่งเหล่านี้จะหายไปตามวันเวลาของการเปลี่ยนแปลง

Inspiration

This inspiration came from the true story. The family has a butcher career for more than 20 years. I always found the changing, and it always adjusted every time. However, this situation and critical. After that, I studied a film in Bangkok. It made us not know what happened in our hometown. I knew that this career was going to be nothing left. So, I would like to make this film for the family. Including aunties and uncles who were selling the meat together for more than twenty years. Before these thing


แนวความคิด

ทุกการเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากคนที่สูงกว่ามันจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบหรือวิกฤตของคนที่อยู่ต่ำกว่าเสมอไม่มากก็น้อย และมันจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว

Concept

Every change and decision that comes from the upper of people always comes with effect or the lower of people critical. Moreover, it cannot come back to be the same again when it happens.

เนื้อเรื่องย่อ

เรื่องราวของ เอก หนุ่มลูกจ้างเขียงหมูที่กำลังจะเจ๊งในสถานการณ์โควิดระบาดระลอกแรก เขาไม่รู้ว่าเขาสามารถแก้ไขเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้าง จนมันนำเขาไปสู่การค้นพบความจริงที่มันยิ่งทำให้เขาเจอกับปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าตัวเขาจะแก้ปัญหานี้ได้  เอกจึงได้แต่ภาวนาให้โลกนี้มีของวิเศษ เพื่อที่เขาอยากจะย้อนเวลากลับไปอยู่ในอดีต

Synopsis

The story of Ake, the butcher employee, who was going bankrupt from the first stage Covid-19 crisis. He did not know how to solve this problem to be better. Until, it brought him to the reality that made him face a big problem which was bigger than him to solve it. Ake prayed for magic to bring him to the past.