Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2564

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2021สาขาภาพยนตร์

FILM

กิตติพศ ขุนทอง

KITTIPOT

KHUNTHONGการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education

Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University


ตัวอย่างซีนภาพยนตร์ชื่อผลงาน

สายสัมพันธ์

ปีที่สร้างผลงาน

2564

ความยาว

30 นาที

Title of Work

Blinded Boundary

Year of Production

2021

Length

30 minutesแรงบันดาลใจ

หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเรียนต่อมหาวิทยาลัยของตัวเราเอง เราเลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องดำเนินชีวิตตามที่ผู้ใหญ่หรือสังคมกำหนดว่าสิ่งนั้นดี เราอาจลืมคิดไปว่าการเลี้ยงลูกมักมาพร้อมกับความคาดหวัง ค่านิยม และการวางอำนาจของบุพการีโดยไม่รู้ตัว จนวันนึงที่เราโตขึ้นอำนาจที่พ่อแม่มีไม่สามารถบังคับเราที่เติบโตได้อีกต่อไปแล้ว เพียงแต่สายสัมพันธ์ของเราในฐานะลูกของเขายังคงดำเนินต่อไป พ่อแม่ไม่สามารถครอบเราไว้ด้วยโลกที่มีแค่เขาที่เข้าใจ การอยู่ภายใต้อำนาจของพ่อกับแม่และการเติบโตของลูกจึงต้องหาเส้นขนานให้เจอ

Inspiration

The film took place during the transition period to study of my own university. We wonder why we have to live according to grown ups or social life, which is good or terrible. We may forget that many children have expectations from their parents, as a result, unwittingly give up control. Until we are old enough, our parents can no longer force us to grow up. But only family bond, as their kids continue. The parents can not control them by creating a world that only they comprehend. Growing up under the power, they must find parallel lines to meet.


แนวความคิด

เข้าใจถึงช่องว่างระหว่างวัยภายในครอบครัว

Concept

Generation Gap in family

เนื้อเรื่องย่อ

ลิน' ลูกสาวที่แอบซิ่วจากครูไปเรียนนิเทศฯ และปกปิดความจริงกับครอบครัวไว้ โดยมี 'นนท์' น้องชายเพียงคนเดียวที่รู้ ลินกลับมาบ้านในช่วงปีใหม่พบกับแม่และยายที่กําลังยุ่งกับการเตรียมพิธีสู่ขวัญในวันรุ่งขึ้น สมาชิกทั้ง 4 ได้มาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งแต่ทว่าการอยู่ร่วมกันในครั้งนี้กลับไม่ดีอย่างที่เธอคิดทั้งยังต้องทําตามคําขอของยายด้วยการไปเที่ยวด้วยกัน แผนการเดินทางไปเที่ยวครั้งนี้ทําให้ลินต้องเผชิญกับปัญหาที่เพิ่มพูนขึ้น

Synopsis

Lin' a young daughter who secretly transferred from the teacher to Communication Arts, only 'Non', the younger brother who knows. Lin returned home on New Year’s Eve to see her mother and grandmother, who were busy preparing for the Thai blessing ceremony next day. This is an occasion for family reunion, but the gathering was not as enjoyable as she had hoped. She also had to satisfy Grandma's request by going on a trip together. Lin had to deal with an increasing number of issues on this journey.


Comment กรรมการ