Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2564

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2021สาขาภาพยนตร์

FILM

ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ

PARNPIRAT

PHADUNGCHAROENการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education

Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University


ตัวอย่างซีนภาพยนตร์ชื่อผลงาน

Gap - แท็กซี่

ปีที่สร้างผลงาน

2564

ความยาว

30 นาที

Title of Work

Gap – Taxi

Year of Production

2021

Length

30 minutesแรงบันดาลใจ

ผมมีโอกาสนั่งแท็กซี่ตอนกลางคืนบ่อย และในแต่ละวันก็จะได้สัมผัสประสบการณ์กับคนขับแท็กซี่ที่มีความแตกต่างกันทั้งเพศ อายุ นิสัย ผ่านการได้พูดคุย แนวเพลงที่ฟัง หรือสิ่งของตกแต่งภายในรถ และบนรถแท็กซี่มันเป็นพื้นที่ชั่วคราวที่คนสองคนที่แตกต่างกัน จะมีโอกาสได้พูดคุย สื่อสารกันในรูปแบบใดแบบหนึ่ง ผมคิดว่ามันเป็นความธรรมดาที่น่าสนใจมาก ส่วนเรื่องเกี่ยวกับคนสูงอายุ ด้วยความที่ผมอยู่ในบ้านที่มีจำนวนผู้ใหญ่มากกว่าทำให้ได้สำรวจทั้งชีวิต มุมมอง แนวคิด ของพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัว จนกลั่นกลายมาเป็นประเด็นที่ผมอยากจะนำมาเล่า

Inspiration

I have the opportunity to take a taxi at night often. And each day will have to experience with taxi drivers who are different in gender, age, genre of music or interior items. And on the cab it was a temporary area where two different people will have a chance to talk and communicate in one way or another. I think it is a very interesting. Regarding the elderly As I live in a home with more adults, I unconsciously explore their perspectives or ideas. Until it becomes an issue that I want to express via short film.


แนวความคิด

การเดินทางร่วมกันของคนสองคนที่มีความแตกต่างกัน

Concept

the journey of two different people who learn from each other.

เนื้อเรื่องย่อ

“หนุ่ม” คนขับแท็กซี่วัยหนุ่ม อายุประมาณ 28 ปี กำลังขับรถหาลูกค้า และได้พบกับ “ลุง” ชายสูงวัย อายุประมาณ 60 ปี ที่ริมถนน ลุงบอกหนุ่มว่าจะขอเหมารถทั้งวัน เพื่อให้หนุ่มพาตนไปไหว้พระ 9 วัด โดยลุงยื่นเงินให้หนุ่มไป 1,000 บาท แล้วบอกว่าเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะให้ตอนหมดวัน หนุ่มจึงรับเงินจากลุงแล้วก็ตอบตกลง ในระหว่างทาง หนุ่มกับลุงก็ได้พูดคุยถามไถ่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน หนุ่มแท็กซี่ที่มีภาระหน้าที่ของตัวเอง กับคุณลุงที่ออกมาไหว้พระคนเดียวเพราะขาดการเอาใจใส่ด้วยความแตกต่างทำให้ต่างคนต่าง ได้เรียนรู้จากกันและกัน

Synopsis

"Num", a young taxi driver, about 28 years old, was driving to find customers and met "Lung", a 60-year-old man on the roadside. Lung told him that he would rent a car to take him to pay respect to 9 temples, Lung gave Num 1,000 baht and said that the other half would give it at the end of the day. Num took the money from his uncle and agreed. Along the way, Num and Loong talked and exchanged experiences. A young taxi driver and a 60-year-old man with differences people learned from each other.