Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2566

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2023สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

วโรดม เตชศรีสุธี

WARODOM

TECHASRISUTEEการศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

Faculty of Communication Arts Chulalongkorn Universityบางส่วนจากรวมเรื่องสั้น บทจรของวิฬาร์ ตัดตอนจากเรื่องสั้น"อาหวง"

ความช่างสังเกตของกระผมทำให้การเรียน ‘ภาษาไทย’ แตกฉานกว่าใครในเผ่าพันธุ์ ไต้ก๋งยังสอนภาษาของเขาให้อีก มันเรียกว่า ‘ภาษาจีน’ แล้วกระผมก็เรียนรู้ว่า ทาสเหล่านี้มีอีกชื่อว่า ‘คน’ ส่วนกระผมได้รับยศเป็น ‘แมว’ ไต้ก๋งให้เกียรติกระผม 'โล้สำเภา' ไปกับเขายาวนานถึง 2 ปี การโล้สำเภาคือการเข้าไปอาศัย กิน นอน ถ่าย ทำกิจกรรม บนสิ่งที่เรียกว่า 'เรือเดินสมุทร' และ 'เรือกลไฟ' ซึ่งอยู่ภายใต้ 'บริษัท' ของเขา กระผมคิดว่าบริษัทที่ว่าคงหมายถึง 'บารมี' เพราะมีแต่คนถวายชีวิตให้ไต้ก๋ง

อ่านวรรณกรรมฉบับเต็ม

* รูปแบบไฟล์เป็น pdf
ชื่อผลงาน

บทจรของวิฬาร์

ปีที่แต่ง

2566

ประเภท

เรื่องสั้น


Title of Work

Tales of The Nine Cats

Year of Product

2023

Category

Short Storyแนวความคิด

‘บทจรของวิฬาร์’ ได้แรงบันดาลใจจากแมว ‘หลายตัว’ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงชีวิต เขาและเธอมีตัวตนอยู่จริงในอดีต ในบ้านอันเต็มไปด้วยเรื่องราวเมื่อ 80 ปีก่อน ของชาวจีนผู้ทำมาค้าขายอย่างแข็งขันตั้งแต่รุ่นอากงอาม่า จนถึงวันที่ธุรกิจขยาย ลูกหลานเติบโตเรื่องราวหลายส่วนถูกปรุงแต่งด้วยจินตนาการ หยิบจับเข้ากับบุคคลทั้งที่มีตัวตนจริงและอยู่เพียงความฝัน แต่ทุกบทจรของพวกเขาล้วนมอบบทเรียนสำคัญให้เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พร้อมความจริงอันยิ่งใหญ่ว่า เรื่องของแมวกับคน บางทีน่าฉงนว่าเหมือนเรื่องเดียวกัน

Concept

'Tales of The Nine Cats' are stories created from my imagination and inspired by the cats and people who came into my life even before I was born. The story of the cat and this Thai-Chinese family began 80 years ago in the house where they ran their own business.Each story passes the life lessons and in the final chapter, the reader can design their next story on their own.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

รวมเรื่องสั้น 9 เรื่องที่ได้แรงบันดาลใจจากแมว ‘หลายตัว’ ในบ้านของชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในสยามตั้งแต่เมื่อ 80 ปีก่อน หนึ่งในนั้นคือเรื่องของกระผมที่ใช้ความช่างสังเกตเพื่อเรียน ‘ภาษาไทย’ จนแตกฉานกว่าใครในเผ่าพันธุ์ แล้วไต้ก๋งยังสอนภาษาของเขาให้อีก เรียกว่า ‘ภาษาจีน’ กระผมก็เรียนรู้ว่า ทาสเหล่านี้มีอีกชื่อว่า ‘คน’ ส่วนกระผมได้รับยศเป็น ‘แมว'

Synopsis

This collection covers nine short stories inspired by ‘multiple’ cats in the house of a Chinese who migrated to Siam 80 years ago. One of the stories is about me who learnt ‘Thai’ with so much enthusiasm that I excelled all in my family. Grandpa also taught me Chinese, his language. Plus, I learnt that the slaves are also known as ‘humans’, and I have the honor of being a ‘cat.’