Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

รางวัลถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN'S CUP YTA

ความหมายสัญลักษณ์

การออกแบบถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแถบสีรุ้ง 6 สี
ม่วง นำ้เงิน เหลือง เขียว ส้ม แดง
อยุ่ที่สันของแผ่นอะคริลิค ความหมายของสายรุ้งคือ ความสำเร็จผลแห่งความพยายาม
แท่งอะคริลิคสูง
หมายถึงความพยายามต่อสู้
ตัวอักษรรูปตัว A
หมายถึง ART ศิลปะ และ
สีทอง หมายถึงรางวัลยอดเยี่ยม
ตราประจำพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แผ่นอะคริลิคใส 6 แผ่น
หมายถึง 6 สาขาของการประกวด
สาขาศิลปะ2มิติ
สาขาศิลปะ3มิติ
สาขาภาพถ่าย
สาขาภาพยนต์
สาขาวรรณกรรม
สาขาการประพันธ์ดนตรี

ผู้ออกแบบถ้วยพระราชทาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร


จบการศึกษา:
ปริญญาระดับ ป.ตรี ศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาระดับ ป.โท MFA (Graphic Arts) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัล/เกียรติยศ:
2522 - รางวัล Honourable Mention จากการประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2523 - รางวัล 2 การประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติจากเมืองฟรีเซ่น เยอรมันนี
2522 - รางวัล 1 เหรียญทองประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 25
2524 - รางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัยประจำปี 2524 ของธนาคารกสิกรไทย
2520 - รางวัล 2 เหรียญเงินการแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 ซอยทองหล่อ สุขุมวิท

ภาพการออกแบบ:

1 ตราประจำพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 แถบสีรุ้ง 6 สี

ม่วง นำ้เงิน เหลือง เขียว ส้ม แดงอยุ่ที่สันของแผ่นอะคริลิค ความหมายของสายรุ้งคือ ความสำเร็จผลแห่งความพยายาม

3 แผ่นอะคริลิคใส 6 แผ่น

หมายถึง 6 สาขาของการประกวด
สาขาศิลปะ2มิติ
สาขาศิลปะ3มิติ
สาขาภาพถ่าย
สาขาภาพยนต์
สาขาวรรณกรรม
สาขาการประพันธ์ดนตรี

4 ตัวอักษรรูปตัว A

หมายถึง ART ศิลปะ และสีทอง หมายถึงรางวัลยอดเยี่ยม

5 แท่งอะคริลิคสูง

หมายถึงความพยายามต่อสู้


ผู้ออกแบบถ้วยพระราชทาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตรจบการศึกษา:

ปริญญาระดับ ป.ตรี ศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาระดับ ป.โท MFA (Graphic Arts) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรรางวัล/เกียรติยศ:

2522 - รางวัล Honourable Mention จากการประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2523 - รางวัล 2 การประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติจากเมืองฟรีเซ่น เยอรมันนี

2522 - รางวัล 1 เหรียญทองประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 25

2524 - รางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัยประจำปี 2524 ของธนาคารกสิกรไทย

2520 - รางวัล 2 เหรียญเงินการแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 ซอยทองหล่อ สุขุมวิท


ภาพการออกแบบ:
แกลลอรี่ภาพ

Gallery