Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2561

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2018สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

ชลัช จินตนะ

CHALAD

CHINTANAการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

Faculty of Dentistry, Chiang Mai Universityบางส่วนจากนวนิยาย-กระดาษคำตอบ_aswer Sheet

"มึงเพิ่งถามคำถามที่ยากที่สุดในชีวิตกูเลยนะ รู้ไหม" ผมตอบได้แค่นั้น "โลกของผู้ใหญ่มันซับซ้อนเกินไป กูตัดสินใจอะไรขนาดนั้นไม่ได้หรอก" "จะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแหละใครๆ ก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่แบบที่ฝันไว้ในวัยเด็กไม่ใช่เหรอ" ผมฟังแล้วเงียบอยู่ครู่หนึ่ง
ชื่อผลงาน

กระดาษคำตอบ

ปีที่แต่ง

2561

ประเภท

นวนิยาย


Title of Work

Answer Sheet

Year of Product

2018

Category

Novelแรงบันดาลใจ

วิกฤติชีวิตของเด็กมัธยมปลายทุกคน ที่เรียกว่า “การสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ยุคสมัยก่อนกำเนิดระบบ TCAS คือ ระบบรับตรง ความเหลื่อมล้ำความคาดหวัง กำลังใจและแรงผลักดัน ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราก้าวข้ามกำแพงในครั้งนั้นมาได้ และเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งขั้น

Inspiration

Life crisis of all high school students called “University entrance examination” with the TCAS system as a direct test to enter the universities. Inequality, expectations, encouragement, and motivation were important to us to cross the wall at that time and make us become mature.


แนวความคิด

ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราทั้งหลายล้วนเคยเป็นเด็ก และเด็กทุกคนย่อมมีความฝัน แม้ว่าเงื่อนไขของการเติบโตจะบังคับให้เราทอดทิ้งความฝันนั้นไป แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าความเป็นเด็กในตัวเรายังคงโหยหาความฝันนั้นอยู่เสมอ

Concept

No matter who we are, we once were children and every child has a dream. Although the conditions of growing up will may force us to abandon that dream, I believe that the childishness in us still craves for that dream.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

“ข้าว” เด็กมัธยมปลายผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เก็บซ่อนความฝันและตัวตนที่แท้จริงเอาไว้จากโลกภายนอก จนกระทั่งได้พบกับไผ่ เพื่อนสนิทจากต่างโรงเรียน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปไกลท่ามกลางปิดเทอมฤดูร้อนและต้องยุติลง ข้าวยังถูกแม่บังคับให้เรียนต่อในคณะที่ไม่ชอบ แต่สุดท้ายทุกคนก็สามารถก้าวข้ามปมในใจจนสามารถสนับสนุนข้าวให้สามารถเข้าเรียนต่อคณะในฝันได้ในที่สุด

Synopsis

“Khao” is a high school student who had hidden dreams and his identity from the outside world. He met up with “Phai”, a close friend from different school. Their relationship developed during the summer break and stopped because Khao was forced to further his studies in the faculty he doesn’t like. Eventually, everyone could cross that boundaries and support Khao to study in the faculty he likes.